توضیح مسائل فقهی پرکاربرد

آموزش مجازی معارف قرآن و اعتقادات

سلام

موضوع این دفعه «ازدواج موقت» یا همون «مُتعه» یا به عبارت معروف «صیغه» هست.

چون بین نظرات علما اختلافاتی وجود داره، فقط نظرات آقای سیستانی رو جمع آوری کردم.

سعی کردم یه دسته بندی خوب هر انجام بدم تا استفاده از اون راحت تر بشه.

در آینده نظر سایر مراجع رو هم قرار میدم.

منبع این مسائل در اینجاست


الف. متعه چیست؟

1ـ ازدواج متعه یعنی چه؟

یعنی ازدواج موقت که مانند ازدواج دائم است از نظر احکام به استثناء بعضی از آن‌ها.

 

2ـ آیا تفاوتی بین صیغه و ازدواج موقت است؟

خیر.

 

3ـ حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می‌باشد، و روابط و محدوده حجاب تا حدی از لحاظ شرعی مجاز می‌باشد؟

صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است. [یعنی با عقد دائم فرقی نداره]

 


ب. با چه کسانی؟

4ـ آیا متعه با زنی که دین ندارد جایز است؟ متعه با زنی که کافر است چه حکمی دارد؟

با کافر غیر کتابی جایز نیست وهمچنین با زردشتی بنابر احتیاط واجب و مُتعه کردن با زن یهودی و مسیحی جایز است به شرط آنکه همسر مسلمان نداشته باشد.

 

5ـ ازدواج موقت با زن بودائی چه حکمی دارد؟

جایز نیست.

 

6ـ ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟

عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد.

 

7ـ با چه شرایطی می‌توان زن غیر مسلمان را صیغه کرد؟

در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است.

 


ج. آیا شاهد لازم دارد؟

8ـ آیا برای ازدواج موقت در صورتیکه هر دو طرف بالغ باشند لزومی دارد کسی شاهد باشد یا حضور دو طرف کافی است؟

در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نیست ولی درازدواج با دختری که شوهر نکرده اذن ولی شرط است.

 


د. اجازه‌ی پدر

9ـ آیا صیغه دختره باکره بدون اذن پدر با شرط عدم و دخول ضمن عقد جایز است یا خیر؟

جائز نیست حتی اگر دختر مستقل در شوًون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت.

 

10ـ اگر زن و مرد بخواهند متعه کنند و در متعه شرط نمایند که هر نوع تلذذ از همدیگر را داشته باشند به استثناء دخول آیا در این نوع متعه اذن پدر لازم است؟

لازم است اگر بکر باشد.

 

11ـ اگر دختر و پسر ندانند که اجازه‌ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آن‌ها چه حکمی دارد؟

عقد باطل است.

 

12ـ آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری و سنی، می‌تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعدها قصد ازدواج دارند؟

صحّت ندارد و اذن پدر لازم است حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت.

 

13ـ اگر دختر و پسری بخواهند با هم ازدواج کنند ولی برای شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج موقتی داشته باشند ولی پدر دختر اجازه ندهد آیا دختر و پسر می‌توانند بدون اذن پدر دختر به عقد موقت یکدیگر در ایند؟

جایز نیست و عقد باطل است.

 

14ـ آیا می‌شود با یک دختر ازدواج موقت کرد و اگر با یک دختر در مکان خلوت باشیم و احتمال گناه برود آیا می‌شود بدون اجازه والد دختر او را صیغه کرد؟

اذن پدر حتی در فرض سوال لازم است.

 

15ـ آیا دختری که سن آن 31 سال است و از نظر مالی مستقل است را به شرط عدم دخول می‌توان صیغه کرد بدون اجازه پدر؟

بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

 

16ـ اگر دختری پدر وجدّ پدری‌اش فوت کرده باشند آیا می‌توان آن دختر را صیغه کرد (در صورت رضایت خود دختر) یا نه؟

اگر دختر دارای رُشد فکری باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد مانعی ندارد.

 


هـ. شرطی برای صیغه کردن اهل کتاب

17ـ آیا من میتوانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته میروم در آنجا خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم ؟حتی اگر به شهر ها یا کشورهای زیارتی بروم؟

اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمیتوانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.

 

18ـ با چه شرایطی میتوان زن غیر مسلمان را صیغه کرد ؟

در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد. بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است.

 


و. متعه با زناکار

19ـ آیا زنی را که زنا کرده است را می‌توان به عقد غیر دائم خود در اورده یا باید آن زن عده نگه دارد؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دائم درآید عده دارد یا خیر؟

1ـ عده لازم نیست ولی اگر زن از زن‌های مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند مگر بعد از توبه کردن.

2ـ اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد.

3ـ اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد.

 

20ـ در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آن‌ها که این حکم را نمی‌دانند؟ و آیا ازدواج موقت با فواحش در صورت عدم دخول جایز است؟

1ـ خواندن صیغه و لو به زبان غیر عربی به هر حال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود. 2ـ اگر از زنانی باشد که مشهور به زنا است به احتیاط واجب قبل از توبه با او ازدواج نکند حتی اگر قصدش عدم دخول باشد.

 


ز. عِدّه

21ـ لطفاً مفهوم عده متعه را بیان فرمایید.

عده متعه بنابر احتیاط واجب دو حیض کامل است. اگر مقصود [از سؤال] معنای عدّه و متعه است، عدّه یعنی مدتی که زن پس از مفارقت شوهر یا آمیزش به شبهه، باید از ازدواج دوری کند و احکام عِدّه را مراعات نماید. و متعه یعنی ازدواج موقت.

 

22ـ آیا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟

بله لازم است.

 

23ـ در ازدواج موقت بعد از بذل مدت یا انقضای مدت برای نکاح با خواهر چنین زنی آیا لازم است عده به پایان برسد یا نیازی به پایان رساندن عده نیست؟

بنابر احتیاط واجب باید عده منقضی شود.

 

24ـ اگر بانوان از راههای جلوگیری از قبیل (قرص، آمپول، کاندوم و...) استفاده کنند به طوری که مسلماً حامله نشوند آیا لازم است در ازدواج موقت عده نگه دارند؟

برفرض تحقق دخول بلی عده لازم است حتی اگر از حامله شدن جلوگیری کنند

 


ح. زبان فارسی

25ـ آیا ازدواج موقت به زبان فارسی نیز قبول است یا نه؟

خیر باید سعی کند به عربی خوانده شود و اگر نتوانست کلمه (قَبِلتُ) را به عربی بگوید.

 

26ـ خواندن صیغه عقد در ازدواج موقت با زنان یهود و یا مسیحی در صورتی که دسترسی به زبان انگلیسی و یا زبان‌های دیگر جایز است یا خیر؟

مانعی ندارد بلکه درصورت امکان باید صیغه به عربی خوانده شود و از زن وکالت گرفته شود واگر ممکن نشد به زبان دیگر صیغه را بخوانند.

 

27ـ در ازدواج موقت می توان لفظ صیغه را فارسی خواند و به چه صورت خوانده می شود؟

در صورت عدم تمکن از عربی خواندن ، فارسی خواندن ایرادی ندارد.

دقت شود: آیت الله سیستانی فرموده‌اند در صورت عدم امکان، معنای این حرف این نیست که اگر حوصله نداشتیم، یا به هر دلیل دیگهای با اینکه توانایی یاد گرفتن داریم، باز فارسی بخونیم.

 


پاسخ به چند سؤال

28ـ من دختری 23 سال هستم که که مدت 6 سال است خواستگاری دارم که 24 سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می‌کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی‌توان تا 6 ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا می‌توان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان می‌باشد راهنماییم کنید؟

بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست، و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم.

 

29ـ آیا من می‌توانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته می‌روم در آنجا خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم؟ حتی اگر به شهرها یا کشورهای زیارتی بروم؟

اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمی‌توانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید.

 

30ـ من با دختری دوستم می‌توانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه برای قصد جنسی فقط برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم.

با اذن پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد.

 

31ـ خانمی را به عقد موقت خود درآورده ام قبل از عقد پرسیدم در عقد یا عده کسی نیست با صراحت تمام جواب منفی داد. الان شک دارم که شاید با کسی رابطه داشته است که از زمان و کیفیت آن اطلاعی ندارم اما به گمان غالب اگر رابطه ای داشته بدون عقد بوده است آیا عقد من درست است؟

عقد صحیح است.

 

32ـ من یک ایرانی هستم که در خارج از کشور زندگی می‌کنم آیا می‌شود با زنی با مشخصاتی مانند زنی مسیحی که حدود یک سال از شوهرش جدا شده ولی از نظر قانون آن کشور هنوز منتظر طلاق می‌باشد ولی از نظر مذهبی خودشان جدا شده‌اند می‌شود ازدواج متعه کرد؟

اگر از نظر شرع آن‌ها و عرف مطلقه می‌باشد مانعی ندارد بشرطی که شما همسر مسلمان نداشته باشید.


سلام عالی بود ممنون که نظرات آیت الله سیستانی رو گذاشتین
پاسخ:
سلام
خواهش می کنم
آیا من میتوانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته میروم در آنجا خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم ؟حتی اگر به شهر ها یا کشورهای زیارتی بروم؟
اشکال ندارد
این فتوا از نظر من مشکل داره
یعنی کلا با متعه مشکل دارم اگه میشه راهنماییم کنید
یاعلی
پاسخ:
سلام
متعه هم همچون ازدواج دائم، حکم خداوند است
من نمی تونم کمکی بکنم
عین این می مونه که کسی بیاد بگه آقا من با روزه گرفتن مشکل دارم چون سختمه
به هر حال خداوند متعال به عنوان خالق و کسی که مصالح و مفاسد رو می دونه و ما رو هم خلق کرده و به ما هم آگاهه، اجازه داده که ازدواج موقت هم داشته باشیم
در روایتی دیدم که یکی از معصومان فرمودند اگر ازدواج موقت را خلفا حرام نمیکردند، هیچ زنایی در عالم صورت نمی گرفت 
ایا می شود با دو زن مسیحی هم زمان صیغه کرد و هم خواب شد
پاسخ:
سلام
بله، البته اگر همسر مسلمان نداشته باشین می توانید در «یک دوره زمانی» با 2 زن مسیحی عقد موقت داشته باشین
دوستان
لطفاحکم خداوند را مانند متعه با گناه و  فساد خودمان قاطی نکنیم.هم خواب شدن با دو زن چه مسیحی چه غیرآن چیزی بجز شهوترانی هست که آنرا به گردن خدا بیاندازیم و سایر موارد؟خدا یکی همسر یکی
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام
*** **** ** ****** *** ****** **** **** **** ** *** *** **** ***** **** ** ******* ****** ***** **** **** ** ****
*** *** **** ****** *** ** ******** ** ******** ****** *** **** *** ** ** **** **** ** ***** *** ** **** ** *** *** ** *** ** **** ***** ****** ** **** ** **** *** * ***** **** ***** **** **** ** ***** *** ***** **** ****** *****
***** ** **** *** ***** ************
*** **** *** ** *** ****** ****** *** ** **** *** ***** ***** ****** ** *** ***** **** **** *** ***** **** *****

میدونم نظرم رو نمیذارید چون تبلیغ منفی برای شماست. اما یاد داشته باشید باید با منطق جواب ملت رو بدید. با منطق
کاش علی می بود... کاش...
یا حق
پاسخ:
سلام
ممنون که نظر دادین
قطعاً نظر شما رو منتشر نمی کنم
چون کاملاً بدون منطق بود.
این که شما احساس گناه دارید دلیل نمی شود که دین را عوض کنیم تا خیالتان راحت باشد و بدون احساس گناه مشغول کارتان شوید!
آیا امکانش هست که این حرف ها رو به نادرست وارد دین کرده باشن ...
اگر تو قرآن اشاره شده لطفا یه آیه بدین من چک کنم ...
و یه سوال ...
یعنی آیا چند مرد هم می تونن یک زن رو صیغه کنن ... ؟؟؟ ( با شرط استفاده از قرص و ... برای جلو گیری از بارداری )
اگر آن زن باردار شود میتواند آن بچه را سقط کند ... ؟؟؟
اگر سقط نکرد آیا مثل بچهایمان از ما ارث می برد ... ؟؟؟
پاسخ:
سلام
منظورتون از امکان چیه؟
آیا منظورتون از امکان، امکان عقلی هست؟
بله، این امکان وجود داره. منتهی امکان عقلی در اکثر چیزها وجود داره.
مثلاً امکان عقلی این وجود داره که همین الآن که شما دارین این نوشته رو می خونین، سقف روی سرتون خراب بشه! پس پنـــاه بگیرین!!!
بسیاری از احکام فقهی هستن که در مورد اون ها آیه ای در قرآن کریم به صراحت وجود نداره
اما وظیفه ما تبعیت از قرآن و پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان با هم است.

البته در مورد ازدواج موقت آیاتی در قرآن کریم وجود داره که برای اطلاع بیشتر می توانید به کتب مربوطه مراجعه کنید، مثل کتاب زیر:
با سلام متاسفم که این سایت خوبتون رو با این حرفهای بیهوده (متعه) لطمه میزنید اگر یک مرد میتونه با چند زن و یا حتی با یک زن صیغه کنه آیا یک زن میتونه با چند مرد صیغه کنه عدالت این نیست اکر عملی زشت و گناه است پس درهر زمانی و از هر شخصی هم آن عمل انجام شود گناه و زشت است چطور ممکن است یک عمل زشتی از بعضی افراد زشت و از بعضی دگر بدون ایراد تلقی شود همین است که زندگی ها ازهم پاشیده شده اند و ثباتی درشون دیده نمیشود حیف این سایت خوبتون.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟جدا" متاسفم-
پاسخ:
سلام
ممنونم از اظهار لطفتون و البته وقتی که گذاشتید و نظرتون رو نوشتید

وقتی صحبت از گناه و عمل زشت میشه باید مشخص کنید که معیارتون برای تعیین اون چیه.
معیار من دین اسلام و احکام اون هست. بر طبق دین اسلام، ازدواج موقت با رعایت شرایط و احکام اون، اصلاً کار زشتی نیست بلکه حتی در برخی موارد توصیه هم شده، البته در برخی موارد نهی هم شده
با این حال از اونجا که معیار من دین اسلام هست  و صحبت هام رو با این معیار عرضه می کنم، ابایی ندارم که حتی مسائل ازدواج موقت رو مطرح کنم
باسلام.
اگر در قران ایه ای به صراحت در بیان متعه وجود نداره .ذر این صورت صحیح نیست .چون تفسیر به رای هست.

س..فرق متعه یک ساعته وزنای یک ساعته در چیست .با گفتن قبلت همه چیز کامل میشه چون در زنای یک ساعته هم زن راضی هست
پاسخ:
سلام
بسیاری از احکام در قرآن کریم به صراحت وجود ندارد اما قرآن کریم ما را به تبعیت ار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ارجاع داده است و ایشان هم احکام را برای ما بیان نموده اند

فرق متعه یک ساعته با زنای یک ساعته در این است که خداوند متعال اولی را اجازه داده است اما دومی را اجازه نداده است. 
اصل و اساس رضایت خداوند است نه میل و رضایت و نظر ما انسان ها
 • سعید روشن
 • خدا همه شما و مارا هدایت کند
  پاسخ:
  آمیــــــــــــــن
  ممنون که احکام فاحشه بازی رو میذارید اینطوری همه می فهمن هم میشه دین داشت هم مرد فاحشیه یا زن فاحشه خوبی بود مخصوصا از اون قسمتها که مرد میتونه همزمان n تا صیغه داشته باشه بیشتر بذارید تا مردهایی که نیاز به حرمسرا دارند هم دینشون رو حفظ کنن و مطمئن بشیم همه زن بازهای دنیا از مذهب شیعه بخوبی پیروی کردن باز هم بذارید دمتون گرم
  پاسخ:
  سلام
  متأسفم که فرق تبعیت از دستورات خدا و مسخره کردن احکام خدا را متوجه نمی شوید.

  اگر به گمان شما نباید هیچ فرقی بین زنا و ازدواج هم باشد!
  خدا همه ما را هدایت کند
  سلام خدا قوت می خاستم به کسانی که فرقی بین متعه و زنا نمی ذارن بگم چه فرقی بین ازدواج دائم با یه عمر زنا با یه زن هست یعنی این  دو تا کلمه این قدر مهمه ؟آقا این دو تا کلمه یعنی مطیع خدا بودن که خیلی ها ازش فرارین و دوست دارن کارشون حرام باشه بیشتر زنا کارها میتونن همین کار رو به صورت حلال انجام بدهند ولی دوست دارند کارشون حروم باشه فرق بین انسان مطیع و عاصی این جا معلوم میشه همه انسانها شهوت دارن و باید شهوتشون ارضا بشه حکم خدا هم مطابق طبیعت انسانها قرار داده شده منتهی مردها به خاطر کیفیت خلقتشون آزاد ترند چون اونها باردار نمیشن  ولی زنها محدودترند احکام اسلام که لجبازی بر نمی داره که چون مردها میتونن با چند تا زن ازدواج کنن پس زنها هم باید بتونن این پس رو از کجا آوردید ؟مگه میشه زن و مرد با این همه اختلاف که تو خلقتشون هست احکامشون مساوی باشه اگه به میل خودتون نظر بدید که دیگه مسلمون نیستید خودتون رو می پرستید نه خدا رو اصلا من و شما مقلدیم بنا نیست در باره احکام اسلام نظر بدیم یعنی چه که بگیم به نظر من فرقی بین صیغه و زنا نیست وقتی تمام مراجع فرق میذارن ؟
  در باره اذن پدر رو که فقط معدودی از مراجع لازم میدونستن و بقیه احتیاط واجب گفتن
  و عده ای برای دختری که بالغ و عاقل باشد اذن پدر رو شرط نمیدونن توضیح بدید!
  و اینکه واقعا یه سوال
  وقتی تو دوره ای هستیم که دخترای دوازده سیزده ساله هم برنامه دارن و احتمال باکره نبودنشون زیاده 
  و ترسی هم از از بین رفتن بکارت توشون وجود نداره 
  با چند پسر در ارتباط هستن و خلاصه همه چی هرکی هرکی هست
  برای گناه و زنا دختر آزادانه اختیار دارد هرکاری بکند اما برای ازدواج که حد اقل اورو به یه نفر مقید میکنه باید اجازه پدر باشه؟

  پاسخ:
  سلام
  قاطبه علمای شیعه اذن پدر را لازم می دانند
  در این رابطه هر کس باید به مرجع تقلید خودش مراجعه کند.
  پس فرمول این است:
  1ـ انتخاب مرجع تقلید
  2ـ رجوع به مرجع تقلید و پرسش از طریقه انجام احکام
  در این بین فرقی هم بین نماز یا عقد موقت نیست

  احکام اسلامی وابسته به احوال مردم هر روزگار نیست
  در زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم گناه زنا، رواج بسیار زیادی داشته است ولی با این حال به خاطر دل مردم دسترات اسلام تغییری نکرد.
  در این روزگار هم همین گونه است؛ باید با جان و مالمان از دین خود محافظت کنیم، فرقی هم نمی کند که دیگران دیندار هستند یا بی دین.

  خداوند همه ی ما را عاقبت به خیر کند
  با سلام مشکل بزرگ ما مسلمونا؟ این است که اسلام را هر طور که دوست داشته باشیم به مردم ارائه میکنیم نه آنطور که اسلام گفته است شما در بالا به صورت قطعی در مسائل 13 و 14 وخصوصا 28 اعلام کرده اید که اجازه پدر شرط است وعقد باطل وحرام؟ است بابا کدام علما را شما میگویید که نظر میدید قاطبه علما ازمراجع کنونی شما جواب بدید چند نفرشان یا شرط نمی دانند یا احتیاط (واجب یا مستحب) داده اند چرا نمیگید معنای احتیاط چیست حتی از نوع واجبش؟ای کاش اسلام را به صورت واقعی بیان می کردیم نه بر اساس نفسانیات وسلیقه های شخصی خودمون 
  پاسخ:
  سلام
  لطفاً متن را با دقت بخوانید

  در این متن، فقط نظرات آیت الله سیستانی جمع آوری شده است

  خیلی زود تصمیم گرفتید، انشاء الله بر اساس نفسانیات و سلادق شخصی نبوده باشه
  با عرض سلام مجدد متاثر ومتاسف بودم بر تاسفم افزوده شد برادر عزیز دونکته اول اینکه باید کسانی پاسخگوی این مطالب باشند که سعه صدر داشته باشند وحتی اگر توهین نیز شنیدند با صبر وسعه صدر فرد جاهلی مثل حقیر را به راه مستقیم هدایت کنند نه اینکه  ببخشیدمثل بچه ها بگوید انشاء الله بر اساس نفسانیات و سلادق شخصی نبوده باشه که البته بنده خدا اینقدر هول شده است که جواب را تلافی جویانه بدهد که سلایق را سلادق تایپ کرده است بگذریم باری بهر جهت قصد ما صلاح ودرستی بوده است نه مچ گیری و حسابگری دوم اینکه  خود شما کارشناس محترم در پاسخ به برادر ی که از اتفاق اسم ایشان نیز امیر است بیان کرده اید قاطبه علمای شیعه اذن پدر را لازم می دانند برادر عزیز امیدوارم بدانی معنای قاطبه یعنی عموما و همگی  پس طبق فرمایش شما عزیز همگی علمای شیعه اذن پدر را لازم می دانند محض اطلاع خوب است بدانید به طور کلی در این که در ازدواج (دائم یا موقت) دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اذن پدر شرط است یا نه، چند نظر هست:

  أ: اذن پدر لازم است. (آیات عظام: امام خمینی، سیستانی[البته آیت الله سیستانی در دختری که متصدی امور زندگی خویش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌داند نه به فتوا]، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی).

  ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است(آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی)[1]

  نکته :در احتیاط واجب مقلد می‌توان به مرجع تقلید دیگر رجوع نمود.

  ج : تکلیفاً لازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود عقد صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می‌گرفت و نگرفته، معصیت کار است(آیت الله بهجت).[2]

  د: اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود.[3]

  ه: به نظر آیت الله اردبیلی، اگر دختر باکره ‏اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است ـ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى ‏دهد ـ بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم‏ گیرى صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد و در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و یا برادر لازم نیست. همچنین بنابر احتیاط واجب دخترى که باکره نیست نیز همین حکم را دارد.[4]


  پی‌نوشت:
  [1]. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376
  [2]. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376؛ و رساله آیت الله وحید، مسئله 2440؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای در قم و دفتر آیت الله نوری.
  [3]. آیت الله سید صادق روحانی، سوال حضوری از محضر ایشان، و آیت الله گرامی، توضیح المسائل، مسئله2603.
  [4]. آیت الله اردبیلی توضیح المسائل مسأله 2830.همچنین رساله دانشجویی صفحه 258 پرسش 383 در پایان با بیان اینکه همچنان که گفتم قصدم اصلاح بوده و است ولی اگر در جایی تدبیر به خرج ندادم یا حرفی زدم که موجب رنجش خاطر شما شد عذر خواهی می کنم وحلالیت می طلبم التماس دعا
  پاسخ:
  سلام
  با توجه به سخنان شما، نتیجه این می شود که قاطبه علمای شیعه لازم می دانند (این لزوم یا به طریق فتوا است یا به طریق احتیاط)

  لطفاً دقت بفرمائید

  سروران گرامی به نظر من مشکل اصلی صیغه بر میگرده به محدود نبودن احکام صیغه که همه برای خودشون اگه دم دست باشه مخصوصا آقایون  تجویز میکنن.عمل صیغه همانند تزریق مرفین به بیمار درحال درد که نیاز منده وچاره ای نداره اما فرد در حین سلامتی برای لذت بیشتراستفاده میکنه .آزادی این حکم وسوسه کننده هست. این خاصیت هر قانونی که یا خیلی پیچیده باشه یا خیلی راحت که قابل تفسیر به رای باشه .وکار به جای رسیده که صیغه ساعتی یا روزی باب شده این به خاطر ضعف قوانین این حکم است و تا اصلاحات اساسی نشه سوء تعبیر بیشتر میشه و  اینجا منزلت و شکوه دین و دینداری ازبین میره و به تعداد سرخورده های از دین روز به روز اضافه میشه و اسلام تاوان شو فقط میده
  پاسخ:
  من با نظر شما تا حدودی موافقم و تا حدودی مخالف
  صیغه یک ساعتی، باید از جانب خان، عده نگه داری بشه
  پس نمیشه یک ساعت یک ساعت و...

  حکمت وضع صیغه هم مشخصه، باید نگاهی به جامعه دور و ورمون بندازیم، می فهمیم
 • محمد کشاورزی
 • با سلام . احکام یا قابل درک ما و یا غیر قابل درک است ولی باید رعایت شوند . یکی از فرق های متعه و زنا در رضایت قبلی ، عدم داشتن همسر توسط زن ، رعایت عده ، مسئولیت پذیری برای فرزن اتی توسط مرد و پرداخت صداق است که از طرف غیر معتقدان به اسلام شیعی گاهی انکار و تمسخر می شود .
  پاسخ:
  سلام
  متشکرم از این که نظرتون رو بیان کردید
   پس قیود اخلاقی چی میشه؟وفاداری چی میشه؟
  پاسخ:
  قیود اخلاقی همگی در دایره احکام خداوند متعال تعریف می شوند
  آقا وجدانن سایتت خیلی باحال هست فقط لطفا احکام آقای خامنه ای رو هم بذارید که نور علی نور!
  با سلام خدمت همه عزیزان,کسانی که بین گناه و صیغه تفاوتی نمی دانند مانند کسانی فکر می کنند که بین ربا و تجارت مالی اسلامی فرقی نمی گذارند که در قران مستقیما بدان اشاره شده است,
  ونکته دیگر اینکه  نوع زنان به سبب غالب بودن احساسات پاک و اعتماد و نوعا گول خوردن توسط,شیادان مورد سو استفاده و بهره کشی جنسی قرار میگیرند, هر کس شک داره به رفتار به اصطلاح خودشان دوست پسر عزیز تر از جانش توجه کنه که خواسته غالبش چه چیزی هست, بنابر این عقلا اجازه پدر شرط است تا جلو سو استفاده گرفته بشه و مردان شیاد نتونن به صید طعمه!! بپردازن 
  نکته دیگر اینکه مرد متقاضی و زن اجابت کننده زناست,در متعه هم که با شرایط اسلامی اجازه داده شده که انصافا رعایت این شروط کار بسیار سختی است,یعنی مرد وظیفه دارد تمام هزینه های زن تا اماده شدن او تا ازدواج موقت اینده که 
  منوط به پاک شدن او و گذشتن زمانی حدود ۱۰۰ روز است به عهده بگیرد, حال اگر زنانی پیدا می شوند که خودشان را رایگان عرضه می کنند!! گناه شرع چیست
  با سلام خدمت همه عزیزان,کسانی که بین گناه و صیغه تفاوتی نمی دانند مانند کسانی فکر می کنند که بین ربا و تجارت مالی اسلامی فرقی نمی گذارند که در قران مستقیما بدان اشاره شده است,
  ونکته دیگر اینکه  نوع زنان به سبب غالب بودن احساسات پاک و اعتماد و نوعا گول خوردن توسط,شیادان مورد سو استفاده و بهره کشی جنسی قرار میگیرند, هر کس شک داره به رفتار به اصطلاح خودشان دوست پسر عزیز تر از جانش توجه کنه که خواسته غالبش چه چیزی هست, بنابر این عقلا اجازه پدر شرط است تا جلو سو استفاده گرفته بشه و مردان شیاد نتونن به صید طعمه!! بپردازن 
  نکته دیگر اینکه مرد متقاضی و زن اجابت کننده زناست,در متعه هم که با شرایط اسلامی اجازه داده شده که انصافا رعایت این شروط کار بسیار سختی است,یعنی مرد وظیفه دارد تمام هزینه های زن تا اماده شدن او تا ازدواج اسلامی مجدد اعم از دایم یا موقت که حدود ۱۰۰ روز می باشد را کلا بعهده گرفته و پرداخت کند, حال اگر زنان و مردانی خارج از دین و زناکار مایل هستند از همدیگر به صورت رایگان استفاده کنند گناهی متوجه شرع نیست بلکه خودشان ذلت روزگار را به بهای لذت گذرا پذیرفته اند.
  و در ثانی در صورت نبود پدر اجازه ولی دختر شرط قبول عقد است, ولی دختر پدر,پدر بزرگ,عمو, دایی, برادر وپدر خوانده را هم شامل میشود,
  و در ثانی زناکاران بدانند که آنچه با ناموس دیگران می کنند با مادر خودسان کرده اند اگر شک دارند رفتار ناموسشان را مورد کنج کاوی قرار دهند تا حرف پیامبر خدا که فرمود,, کما تدین تدان,, باورشان شود 
  باسلام و عرض ادب
  در تعجبم که افرادی مخالف متعه می باشند....
  آیات و روایات را ندیده اید؟
  این ایستادن مقابل فرامین الهی ست....
  آیا زنا صحیح است ولی از نظر برخی صیغه دارای اشکال؟
  پس اگر صیغه اشکال دارد و می فرمایید نمی شود بایک لفظ زنی محرم ما شود پس ازدواج دائم هم مشکل دار است؟
  به نظر شما آقایی بین سن بلوغ تا ازدواج دائم که گاها فاصله ی زیادی میباشد با شهوات متفاوت خود چه برخوردی کند آیا برود و زنا کند یا مرتکب عمل استمناء شود؟
  برخی میتوانند کنترل کنند ولیکن خیلی از جوانان قادر نیستند و از کنترلشان خارج است....
  با این همه گفته من تا به حال صیغه نکردم چون نیازی در خود ندیدم و اگر نیاز باشد انجام میدهم و ما باید شرایط صیغه را در کشور آسان کنیم و نه سخت تر.........
  ممنون از صبر و حوصلتان
  با سلام عزیزآن لازم به این همه بحث نیست . من یه راه حل برای تمام خانم ها  که میخواند شوهرشان فقط مال خودشان باشه پیشنهاد دارم و اونم آینه که هنگام عقدشان شرط ضمن عقد بگذارند که تا مادامیکه زن ایشون هستند آقا حق گرفتن صیغه رو نداره و در این صورت صیغه کردن آقا جایز نمیشه 
   قابل توجه دوستان: احکام خدا را نمی شود انتخابی عمل کرد از هر کدام خوش مان آمد بگیم  قابل پذیرشه ووقتی موافق مذاقمان نبود بگیم این فرقی با زنا ندارد
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی